Když se ženy sejdou..

Když se ženy sejdou, tak jejich těla začnou vyplavovat oxytocin - hormon lásky.

Když se ženy sejdou, tak energie začne plynout jemně a ony mohou spočinout v pouhé přítomnosti.

Když se ženy sejdou, tak je to jako přijít zpátky domů.

Když se ženy sejdou, tak se můžou léčit i staré rány rodů.

Když se ženy sejdou a začnou podporovat jedna druhou, tak mohou dosáhnout těch nejvyšších cílů.

Když se ženy sejdou, tak najdou mezi sebou místo pro každou z nich. 


Jak často se poměřujeme s ostatními ženami? 

Kdyby jsme se my ženy vědomě scházely a byly jedna s druhou v upřímném napojení, pochopily by jsme, skrz naše sdílení bolestí i radostí, hodnotu všech ostatních, ale hlavně i tu svoji. 

Je radost vidět a zažít ten domov a láskyplné plynutí. Není to celek. Je to jedna naše část, která čeká na svoji manifestaci v našem životě i v této společnosti. A plně prožita může přijmout ten opačný protipól v podobě mužské energie a být s ní v harmonii.

Howgh.


Oblíbené příspěvky